Behandlingsmetoder

Behandlingar tester analyser

Här kan du läsa mer om de behandlingar och behandlingsmetoder vi arbetar med. I rehabiliteringen använder vi också olika verktyg för analys och utvärdering samt speciellt utvecklade tester för funktion och rörlighet.

Behandlingsmetoder

Behandlingar tester analyser

Här kan du läsa mer om de behandlingar och behandlingsmetoder vi arbetar med. I rehabiliteringen använder vi också olika verktyg för analys och utvärdering samt speciellt utvecklade tester för funktion och rörlighet.

Behandlingar

  • Idrotts och motionsskador

  • Korsbandsskador

  • Meniskskador

  • Akupunkturbehandling

  • Funktionsproblem från rygg, nacke, leder och muskler

  • Behandling efter axel, knä och ryggoperationer

  • Behandling efter höft- och knäplastiker

  • Behandling av godartad lägesyrsel ”kristallsjuka”

  • Tester efter främre korsbandsskada (ACL) och fotledsstukning

Tester och Analyser

Behandlingsmetoder

Laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling. Läs mer…

Tejpningsteknik som inte hindrar ledens rörlighet. Effekter: Stimulerar muskler, leder och övrig vävnad. Behandlar värk, smärta och stelhet. Förbättrar muskelfunktion. Ökar cirkulation. Lindrar smärta. K-tejp finns att köpa på Metropolen. Läs mer…

Elektroterapi är ett samlingsnamn för behandling med elektricitet. Vi använder ultraljud (cirkulationsökning), TENS (smärtlindring), NMES (muskelstimulering), Rebox (svullnadsreducering) och elektroakupunktur (smärtlindring) som komplement till annan behandling. NMES finns också att hyra eller köpa på Metropolen.
Är en form av elektroterapi. Behandling utförs med en strömpenna med låg spänning och används till både akuta och långvariga besvär som tex smärttillstånd, inflammationer och svullnader. Läs mer…

Vid akupunktur sticks tunna sterila engångsnålar in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv. Läs mer…

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) är en internationellt erkänd metod för bedömning och behandling av smärta i rygg, nacke och extremitetsleder. Metoden utgår ifrån att du som patient är aktiv i din egen behandling. De vårdgivare som är utbildade inom MDT har kompetens att diagnosticera och behandla alla områden inom muskuloskeletala systemet. Om dina besvär är lokaliserade till rygg, nacke eller i armar och ben kan en MDT undersökning vara lämplig. Läs mer…

OMT Fysioterapeuter diagnosticerar problem från rörelsestödjesystemet. Dessa fysioterapeuter behandlar manuellt (mobilisering, manipulation), utfärdar rehabiliteringsprogram samt ger råd kring hur du minskar din smärta. Målet är ett aktivt liv med ökat välbefinnande och möjligheter till eget ansvar. Läs mer…

Rehabiliterande träning innebär att övningarna i träningsprogrammet anpassas efter den funktionsnedsättning som individen har. Läs mer…

Mobilisering via manuella rörelsetekniker för muskel- och ledbesvär för att återfå rätt position i leden.
Behandlingen syftar till att återställa rörlighet och funktion av nervvävnaden genom att använda lugn, upprepad och kontrollerad böj- och sträckbehandling av nerven. Detta ökar nervens glidförmåga och cirkulation med muskelavslappning och minskad smärta som följd.

Behandlingsmetoder

Laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling. Läs mer…

Tejpningsteknik som inte hindrar ledens rörlighet. Effekter: Stimulerar muskler, leder och övrig vävnad. Behandlar värk, smärta och stelhet. Förbättrar muskelfunktion. Ökar cirkulation. Lindrar smärta. K-tejp finns att köpa på Metropolen. Läs mer…

Elektroterapi är ett samlingsnamn för behandling med elektricitet. Vi använder ultraljud (cirkulationsökning), TENS (smärtlindring), NMES (muskelstimulering), Rebox (svullnadsreducering) och elektroakupunktur (smärtlindring) som komplement till annan behandling. NMES finns också att hyra eller köpa på Metropolen.
Är en form av elektroterapi. Behandling utförs med en strömpenna med låg spänning och används till både akuta och långvariga besvär som tex smärttillstånd, inflammationer och svullnader. Läs mer…
Vid akupunktur sticks tunna sterila engångsnålar in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv. Läs mer…

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) är en internationellt erkänd metod för bedömning och behandling av smärta i rygg, nacke och extremitetsleder. Metoden utgår ifrån att du som patient är aktiv i din egen behandling. De vårdgivare som är utbildade inom MDT har kompetens att diagnosticera och behandla alla områden inom muskuloskeletala systemet. Om dina besvär är lokaliserade till rygg, nacke eller i armar och ben kan en MDT undersökning vara lämplig. Läs mer…

OMT Fysioterapeuter diagnosticerar problem från rörelsestödjesystemet. Dessa fysioterapeuter behandlar manuellt (mobilisering, manipulation), utfärdar rehabiliteringsprogram samt ger råd kring hur du minskar din smärta. Målet är ett aktivt liv med ökat välbefinnande och möjligheter till eget ansvar. Läs mer…

Rehabiliterande träning innebär att övningarna i träningsprogrammet anpassas efter den funktionsnedsättning som individen har. Läs mer…

Mobilisering via manuella rörelsetekniker för muskel- och ledbesvär för att återfå rätt position i leden.
Behandlingen syftar till att återställa rörlighet och funktion av nervvävnaden genom att använda lugn, upprepad och kontrollerad böj- och sträckbehandling av nerven. Detta ökar nervens glidförmåga och cirkulation med muskelavslappning och minskad smärta som följd.
Behandlingar

Tester

Våra funktionstester och analyser är utformade att användas av både elitidrottare och motionärer med syfte att förbättra teknik och prestation samt förebygga skador. Dessa tester är öppna att bokas av alla.

Ett test där funktionen i den fot som inte fungerar bra erhålls i procent av den friska. Innehåller sju, i rehabilitering, väl beprövade tester som speglar fotens rörlighet, muskelstyrka, balans, koordination och spänst. Utifrån resultatet utformas ett rehabprogram vars syfte är att förbättra de svagheter som testet visat. Efter en tids rehabträning är det enkelt att med ett nytt test se om det önskvärda resultatet uppnåtts.
Ett test där funktionen i det skadade knät, benet erhålls i procent av den friska. Innehåller åtta, vid knärehabilitering väl beprövade tester som speglar maxstyrka och uthållighet i lårmuskulaturen, balans, koordination och spänst. Utifrån resultatet utformas ett rehabprogram vars syfte är att förbättra de svagheter som testet visat. Efter en tids rehabträning är det enkelt att med ett nytt test se om det önskvärda resultatet uppnåtts.
Rörelseanalys är ett verktyg där fysioterapeuten grundligt går igenom patientens rörelsemönster med syfte att upptäcka ogynnsamt användande av kroppen, medvetandegöra detta för patienten samt erbjuda en åtgärdsplan som förbättrar rörelsemönstret. Rörelseanalys är ett bra redskap både för elitidrottaren som vill förbättra teknik, prestera bättre eller arbeta skadeförebyggande, likväl som för vardagsmotionären som vill hålla igång med bättre hälsa som målsättning . Envisa överbelastnings skador eller återkommande problem från muskler, leder och ledband är något som ofta svarar bra på den här formen av analys och åtgärder, oavsett om de uppkommit vid träning eller i arbetslivet.