Medicinsk Laser

Laser är en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Laser kan användas på många olika sätt. Det finns starka lasrar som går att bränna och skära med och det finns svaga lasrar som kan läka och lindra medicinska problem. De starkare lasrarna tillhör klass 4. De svagare kallas ibland medicinska lasrar och tillhör vanligtvis laserklass 2. De medicinska lasrarna bränner endast under extrema förhållanden och ljuset är helt ofarligt för alla vävnader förutom ögonen.

Medicinsk laserbehandling

Laserljusets egenskaper är unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 50 års forskning visar att laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt är denna behandlingsmetod mest känd som Low Level Laser Therapy (LLLT).

Vad är det som händer

Det har visat sig att i princip allt levande tillgodogör sig ljus på olika sätt, från växter till djur och människor. De flesta har någon gång sett, att om handen hålls framför enficklampa går en del av lampans ljus igenom fingrarna, speciellt rött ljus. På vägen genom handen träffar ljuset celler. Detsamma gäller för laserljus. Vid belysning med laser sker ljusupptaget i celler vilket har visat sig påverka cellernas funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att belysning med laserljus påverkar celler och vävnad till att läka.

Hur går behandlingen till

Man belyser den del av kroppen där orsaken till besväret sitter. Oftast sätts en laserprob i kontakt med huden. Synligt laserljus, t ex rött, grönt eller blått, används vanligtvis på ytliga besvär exempelvis sår och hudbesvär. Osynligt ljus används oftast på djupt liggande besvär såsom leder och muskulatur.

Hur känns behandlingen

Behandlingen är normalt smärtfri. De flesta upplever behandling som behaglig och avslappnande. Vissa lasrar kan orsaka ett lätt obehag som motsvarar ett lätt stickande vid belysning av mörkt hår eller mörk hud och pigment. Då kan svagare laser väljas eller behandling på avstånd.

Hur lång tid tar behandlingen

En behandling tar normalt 5-15 min eller längre beroende på vad som behandlas eller vilken utrustning som används. För långvariga besvär rekommenderas 4–6 behandlingar under två veckor följt av utvärdering. Ibland räcker det med några få behandlingar. Akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada och om möjligt varje dag.

Olika reaktioner efter behandlingen

Behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva eftersom de är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktionerna upp-kommer oftast inom 24 timmar och följande kan hända:

• Kortvarig värkreaktion som kan bero på att läkningsprocesser har satts igång.
• Tillfällig eller bestående smärtlindring som anses bero på reducerad inflammation.
• Tillfällig trötthet och ibland förbättrad sömn.

Vid behandling av frisk normal vävnad händer ingenting.

Finns det risker

Medicinsk laserbehandling är idag en väl beprövad behandlingsmetod som har använts sedan 1960-talet. Den är biverkningsfri och utan in-rapporterade skador. Däremot kan starka ljuskällor ibland innebära en viss ögonrisk om man tittar in i dessa för länge. Man ska därför aldrig titta rakt in i laserljusets stråle. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Det finns inga risker med laserbehandling även om det finns implantat, t ex pacemaker, proteser, silikon m fl. Mörka tatueringar ska inte belysas alls. Behandling utförs då runt tatueringen.

Bra att tänka på före behandlingen

Förutom diagnos kan det vara bra att din terapeut bedömer utgångsläge och status på ditt problem innan behandling påbörjas. Tänk gärna igenom hur ditt besvär hindrar dig i ditt vardagsliv. Det kan hända att din terapeut ber dig att smärtskatta på en skala från 0 till 10. Rörlighets- och trycktest på smärtpunkter är andra bra mätmetoder.

Det går utmärkt att laserbehandla vid smärtlindrande medicinering, men responsen på laserbehandlingen kanske inte blir lika tydlig. En positiv effekt av laserbehandling kan vara att behovet av smärtstillande medel minskar.

Behandlingar

Medicinsk Laser

Laser är en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Laser kan användas på många olika sätt. Det finns starka lasrar som går att bränna och skära med och det finns svaga lasrar som kan läka och lindra medicinska problem. De starkare lasrarna tillhör klass 4. De svagare kallas ibland medicinska lasrar och tillhör vanligtvis laserklass 2. De medicinska lasrarna bränner endast under extrema förhållanden och ljuset är helt ofarligt för alla vävnader förutom ögonen.

Medicinsk laserbehandling

Laserljusets egenskaper är unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 50 års forskning visar att laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt är denna behandlingsmetod mest känd som Low Level Laser Therapy (LLLT).

Vad är det som händer

Det har visat sig att i princip allt levande tillgodogör sig ljus på olika sätt, från växter till djur och människor. De flesta har någon gång sett, att om handen hålls framför enficklampa går en del av lampans ljus igenom fingrarna, speciellt rött ljus. På vägen genom handen träffar ljuset celler. Detsamma gäller för laserljus. Vid belysning med laser sker ljusupptaget i celler vilket har visat sig påverka cellernas funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att belysning med laserljus påverkar celler och vävnad till att läka.

Hur går behandlingen till

Man belyser den del av kroppen där orsaken till besväret sitter. Oftast sätts en laserprob i kontakt med huden. Synligt laserljus, t ex rött, grönt eller blått, används vanligtvis på ytliga besvär exempelvis sår och hudbesvär. Osynligt ljus används oftast på djupt liggande besvär såsom leder och muskulatur.

Hur känns behandlingen

Behandlingen är normalt smärtfri. De flesta upplever behandling som behaglig och avslappnande. Vissa lasrar kan orsaka ett lätt obehag som motsvarar ett lätt stickande vid belysning av mörkt hår eller mörk hud och pigment. Då kan svagare laser väljas eller behandling på avstånd.

Hur lång tid tar behandlingen

En behandling tar normalt 5-15 min eller längre beroende på vad som behandlas eller vilken utrustning som används. För långvariga besvär rekommenderas 4–6 behandlingar under två veckor följt av utvärdering. Ibland räcker det med några få behandlingar. Akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada och om möjligt varje dag.

Olika reaktioner efter behandlingen

Behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva eftersom de är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktionerna upp-kommer oftast inom 24 timmar och följande kan hända:

• Kortvarig värkreaktion som kan bero på att läkningsprocesser har satts igång.
• Tillfällig eller bestående smärtlindring som anses bero på reducerad inflammation.
• Tillfällig trötthet och ibland förbättrad sömn.

Vid behandling av frisk normal vävnad händer ingenting.

Finns det risker

Medicinsk laserbehandling är idag en väl beprövad behandlingsmetod som har använts sedan 1960-talet. Den är biverkningsfri och utan in-rapporterade skador. Däremot kan starka ljuskällor ibland innebära en viss ögonrisk om man tittar in i dessa för länge. Man ska därför aldrig titta rakt in i laserljusets stråle. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Det finns inga risker med laserbehandling även om det finns implantat, t ex pacemaker, proteser, silikon m fl. Mörka tatueringar ska inte belysas alls. Behandling utförs då runt tatueringen.

Bra att tänka på före behandlingen

Förutom diagnos kan det vara bra att din terapeut bedömer utgångsläge och status på ditt problem innan behandling påbörjas. Tänk gärna igenom hur ditt besvär hindrar dig i ditt vardagsliv. Det kan hända att din terapeut ber dig att smärtskatta på en skala från 0 till 10. Rörlighets- och trycktest på smärtpunkter är andra bra mätmetoder.

Det går utmärkt att laserbehandla vid smärtlindrande medicinering, men responsen på laserbehandlingen kanske inte blir lika tydlig. En positiv effekt av laserbehandling kan vara att behovet av smärtstillande medel minskar.

Behandlingar

Medicinsk Laser

Laser är en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Laser kan användas på många olika sätt. Det finns starka lasrar som går att bränna och skära med och det finns svaga lasrar som kan läka och lindra medicinska problem. De starkare lasrarna tillhör klass 4. De svagare kallas ibland medicinska lasrar och tillhör vanligtvis laserklass 2. De medicinska lasrarna bränner endast under extrema förhållanden och ljuset är helt ofarligt för alla vävnader förutom ögonen.

Medicinsk laserbehandling

Laserljusets egenskaper är unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 50 års forskning visar att laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt är denna behandlingsmetod mest känd som Low Level Laser Therapy (LLLT).

Vad är det som händer

Det har visat sig att i princip allt levande tillgodogör sig ljus på olika sätt, från växter till djur och människor. De flesta har någon gång sett, att om handen hålls framför enficklampa går en del av lampans ljus igenom fingrarna, speciellt rött ljus. På vägen genom handen träffar ljuset celler. Detsamma gäller för laserljus. Vid belysning med laser sker ljusupptaget i celler vilket har visat sig påverka cellernas funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att belysning med laserljus påverkar celler och vävnad till att läka.

Hur går behandlingen till

Man belyser den del av kroppen där orsaken till besväret sitter. Oftast sätts en laserprob i kontakt med huden. Synligt laserljus, t ex rött, grönt eller blått, används vanligtvis på ytliga besvär exempelvis sår och hudbesvär. Osynligt ljus används oftast på djupt liggande besvär såsom leder och muskulatur.

Hur känns behandlingen

Behandlingen är normalt smärtfri. De flesta upplever behandling som behaglig och avslappnande. Vissa lasrar kan orsaka ett lätt obehag som motsvarar ett lätt stickande vid belysning av mörkt hår eller mörk hud och pigment. Då kan svagare laser väljas eller behandling på avstånd.

Hur lång tid tar behandlingen

En behandling tar normalt 5-15 min eller längre beroende på vad som behandlas eller vilken utrustning som används. För långvariga besvär rekommenderas 4–6 behandlingar under två veckor följt av utvärdering. Ibland räcker det med några få behandlingar. Akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada och om möjligt varje dag.

Olika reaktioner efter behandlingen

Behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva eftersom de är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktionerna upp-kommer oftast inom 24 timmar och följande kan hända:

• Kortvarig värkreaktion som kan bero på att läkningsprocesser har satts igång.
• Tillfällig eller bestående smärtlindring som anses bero på reducerad inflammation.
• Tillfällig trötthet och ibland förbättrad sömn.

Vid behandling av frisk normal vävnad händer ingenting.

Finns det risker

Medicinsk laserbehandling är idag en väl beprövad behandlingsmetod som har använts sedan 1960-talet. Den är biverkningsfri och utan in-rapporterade skador. Däremot kan starka ljuskällor ibland innebära en viss ögonrisk om man tittar in i dessa för länge. Man ska därför aldrig titta rakt in i laserljusets stråle. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Det finns inga risker med laserbehandling även om det finns implantat, t ex pacemaker, proteser, silikon m fl. Mörka tatueringar ska inte belysas alls. Behandling utförs då runt tatueringen.

Bra att tänka på före behandlingen

Förutom diagnos kan det vara bra att din terapeut bedömer utgångsläge och status på ditt problem innan behandling påbörjas. Tänk gärna igenom hur ditt besvär hindrar dig i ditt vardagsliv. Det kan hända att din terapeut ber dig att smärtskatta på en skala från 0 till 10. Rörlighets- och trycktest på smärtpunkter är andra bra mätmetoder.

Det går utmärkt att laserbehandla vid smärtlindrande medicinering, men responsen på laserbehandlingen kanske inte blir lika tydlig. En positiv effekt av laserbehandling kan vara att behovet av smärtstillande medel minskar.

Behandlingar