Sekretess

Integritetspolicy

När du bokar tid hos oss registrerar vi dina personuppgifter. Vi behöver dem för att kunna ge dig en god och trygg vård. Personuppgifterna använder vi även för kvalitets- och verksamhetsuppföljning. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur behandlar vi dina personuppgifter

Vi är enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att föra en patientjournal för varje patient. Journalen innehåller personuppgifter som exempelvis personnummer, namn, adress, telefon, uppgifter om behandling samt datum för besök. Personuppgifter kan i vissa fall rapporteras till nationella hälsodataregister.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

I Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen finns tydliga regler för hur vi ska spara och gallra ut dina personuppgifter. Exempelvis ska personuppgifter i en patientjournal sparas minst 10 år.

Vem har tillgång till dina personuppgifter

Hälso- och sjukvårdslagen anger sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsa och annan personlig information. Vi lämnar därför inte ut dina uppgifter till någon förutom i de fall vi fått ett uttryckligt samtycke av dig, eller då vi har skyldighet enligt lagar och föreskrifter.

Personuppgifter hanteras vid bokning av Metropolens kundtjänst. Endast behandlande fysioterapeut har tillgång och åtkomst till din journal.

Respektive fysioterapeut är personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du

Du kan ta del av dina personuppgifter som finns hos oss.

Du har alltid rätt att ta del av den information som finns i din patientjournal, genom att exempelvis begära ut en kopia.

Du har också rätt att få veta vem som läst din journal, samt få veta vilka register dina personuppgifter finns med i. Om du tycker att något i din patientjournal är oriktigt har du rätt att få detta infört i din journal.

Om du vill få en uppgift raderad i din journal ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Du har rätt att framföra klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen www.datainspektionen.se

Hemsida

Vi använder inte cookies på vår webbplats. När du besöker metropolen.net registreras automatiskt uppgifter via din webbläsare om programvara och hårdvara, besökta sidor, IP-adress samt lokalisering. Dessa uppgifterna används för att förbättra hemsida och information.

Har du frågor eller vill använda dina rättigheter

Du är välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud eller din fysioterapeut om du har frågor eller vill använda ta del av dina rättigheter som nämns ovan. Tel: 0723-417500

Kommunikation

Förutom telefon och vanlig e-post kan du skicka ett meddelande genom kontaktformuläret eller via vår säkra e-posttjänst. Kontaktformuläret och hemsidan är skyddade med kryptering och är därför säkrare än vanlig mejl.  Alla uppgifter som lämnas till oss hanteras enligt kraven i GDPR.

Genom att använda vår webbplats och kontakta oss godkänner du vår integritetspolicy.

Sekretess

Integritetspolicy

När du bokar tid hos oss registrerar vi dina personuppgifter. Vi behöver dem för att kunna ge dig en god och trygg vård. Personuppgifterna använder vi även för kvalitets- och verksamhetsuppföljning. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur behandlar vi dina personuppgifter

Vi är enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att föra en patientjournal för varje patient. Journalen innehåller personuppgifter som exempelvis personnummer, namn, adress, telefon, uppgifter om behandling samt datum för besök. Personuppgifter kan i vissa fall rapporteras till nationella hälsodataregister.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

I Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen finns tydliga regler för hur vi ska spara och gallra ut dina personuppgifter. Exempelvis ska personuppgifter i en patientjournal sparas minst 10 år.

Vem har tillgång till dina personuppgifter

Hälso- och sjukvårdslagen anger sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsa och annan personlig information. Vi lämnar därför inte ut dina uppgifter till någon förutom i de fall vi fått ett uttryckligt samtycke av dig, eller då vi har skyldighet enligt lagar och föreskrifter.

Personuppgifter hanteras vid bokning av Metropolens kundtjänst. Endast behandlande fysioterapeut har tillgång och åtkomst till din journal.

Respektive fysioterapeut är personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du

Du kan ta del av dina personuppgifter som finns hos oss.

Du har alltid rätt att ta del av den information som finns i din patientjournal, genom att exempelvis begära ut en kopia.

Du har också rätt att få veta vem som läst din journal, samt få veta vilka register dina personuppgifter finns med i. Om du tycker att något i din patientjournal är oriktigt har du rätt att få detta infört i din journal.

Om du vill få en uppgift raderad i din journal ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Du har rätt att framföra klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen www.datainspektionen.se

Hemsida

Vi använder inte cookies på vår webbplats. När du besöker metropolen.net registreras automatiskt uppgifter via din webbläsare om programvara och hårdvara, besökta sidor, IP-adress samt lokalisering. Uppgifterna används för att förbättra hemsida och information.

Har du frågor eller vill använda dina rättigheter

Du är välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud eller din fysioterapeut om du har frågor eller vill ta del av dina rättigheter som nämns ovan. Tel: 0723-417500

Kommunikation

Förutom telefon och vanlig e-post kan du skicka ett meddelande genom kontaktformuläret eller via vår säkra e-posttjänst. Kontaktformuläret och hemsidan är skyddade med kryptering och är därför säkrare än vanlig mejl.  Alla uppgifter som lämnas till oss hanteras enligt kraven i GDPR.

Genom att använda vår webbplats och kontakta oss godkänner du vår integritetspolicy.