McKenzie metoden

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) är en internationellt erkänd metod för bedömning och behandling av smärta i rygg, nacke och extremitetsleder. Metoden utgår ifrån att du som patient är aktiv i din egen behandling. Konceptet har utvecklats Robin McKenzie, fysioterapeut / sjukgymnast från Nya Zeeland. Han kallade själv sitt system för Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT). Metoden är idag ett av de mest spridda sätten att behandla ryggbesvär världen över. I Sverige introducerades metoden 1985 och har sedan vuxit kraftigt.

Vad innebär Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie (MDT)

De vårdgivare som är utbildade inom MDT har kompetens att diagnosticera och behandla alla områden inom muskuloskeletala systemet. Om dina besvär är lokaliserade till rygg, nacke eller i armar och ben kan en MDT undersökning vara lämplig. Den inledande undersökningen följer en tydlig struktur där du tillsammans med vårdgivaren, genom frågor och enkla rörelser, kommer fram till en korrekt diagnos och även en plan för behandling. Fysioterapeut med MDT-kunskap kan snabbt avgöra om metoden är effektiv för dig eller inte.

Vad innefattar Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)

Steg 1 Undersökning

Vid första besöket kommer du att få besvara detaljerade frågor om dina symtom och hur du upplever dessa i olika situationer. Du kommer att få utföra specifika rörelser och positioner. Den största skillnaden jämfört med andra undersökningar är att vi använder oss av upprepade rörelser, istället för att du bara utför rörelsen en gång. Genom att undersöka hur dina symtom och din rörlighet påverkas av upprepade rörelser, får vi viktig information som hjälper oss klassificera orsaken till dina besvär.

Steg 2 Klassificering

Patienternas symtom delas in i tre huvudgrupper baserat på deras reaktioner på upprepade rörelser. Dessa är: Derangement, Dysfunktionssyndrom samt Posturalt syndrom. Det finns också en undergrupp som benämns ”övrigt”. De olika klassificeringarna, inklusive undergruppen ”Övrigt”, har alla tydliga kriterier för att lätt kunna identifieras. Varje syndrom har sin speciella karaktär och sina kännetecken med specifika mekaniska åtgärder , som exempelvis upprepade rörelser och statiska positioner. Klassificeringssystemet inom MDT är omfattande och inkluderar även en mindre grupp patienter som inte går att härleda till de tre vanligaste syndromen. Dessa hör till gruppen ”Övrigt” och där handlar det exempelvis om patienter med allvarliga sjukdomar, icke-mekaniska besvär eller långvarig smärta.

Steg 3 Behandling

I behandlingen använder vi oss av informationen vi fått fram under undersökningen. Du får specifika övningar du ska göra hemma och vi ger dig råd om bra hållning, samt vilka rörelser och ställningar du bör undvika. I vissa all kan dina problem innebära att du initialt behöver få manuell behandling av en vårdgivare, innan du själv kan utföra de föreskrivna övningarna. Vår målsättning är att erbjuda dig effektiv behandling på så få behandlingstillfällen som möjligt. Korta tillfällen av egenbehandling fem till sex gånger per dag är oftast mer effektivt än behandling hos terapeut, en till två gånger i veckan. Det handlar om att du som patient är involverad och motiverad. Den kan innebära färre besök hos terapeuten, vilket sparar både tid och pengar. I de flesta fall kan du som patient framgångsrikt behandla dig själv, om du har kunskap och tillgång till de rätta verktygen.

Steg 4 Förebyggande

Genom att få kunskap hur du behandlar dina nuvarande problem lär du dig också hur du kan förebygga dem. Om du skulle få tillbaka liknande symtom har du kunskap och verktyg att behandla dem säkert och effektivt. Långvariga besvär förebygger du sannolikt bättre genom egenbehandling än genom passiv vård.

Svenska Mcenzieinstitutet

Behandlingar

McKenzie metoden

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) är en internationellt erkänd metod för bedömning och behandling av smärta i rygg, nacke och extremitetsleder. Metoden utgår ifrån att du som patient är aktiv i din egen behandling. Konceptet har utvecklats Robin McKenzie, fysioterapeut / sjukgymnast från Nya Zeeland. Han kallade själv sitt system för Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT). Metoden är idag ett av de mest spridda sätten att behandla ryggbesvär världen över. I Sverige introducerades metoden 1985 och har sedan vuxit kraftigt.

Vad innebär Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie (MDT)

De vårdgivare som är utbildade inom MDT har kompetens att diagnosticera och behandla alla områden inom muskuloskeletala systemet. Om dina besvär är lokaliserade till rygg, nacke eller i armar och ben kan en MDT undersökning vara lämplig. Den inledande undersökningen följer en tydlig struktur där du tillsammans med vårdgivaren, genom frågor och enkla rörelser, kommer fram till en korrekt diagnos och även en plan för behandling. Fysioterapeut med MDT-kunskap kan snabbt avgöra om metoden är effektiv för dig eller inte.

Vad innefattar Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)

Steg 1 Undersökning

Vid första besöket kommer du att få besvara detaljerade frågor om dina symtom och hur du upplever dessa i olika situationer. Du kommer att få utföra specifika rörelser och positioner. Den största skillnaden jämfört med andra undersökningar är att vi använder oss av upprepade rörelser, istället för att du bara utför rörelsen en gång. Genom att undersöka hur dina symtom och din rörlighet påverkas av upprepade rörelser, får vi viktig information som hjälper oss klassificera orsaken till dina besvär.

Steg 2 Klassificering

Patienternas symtom delas in i tre huvudgrupper baserat på deras reaktioner på upprepade rörelser. Dessa är: Derangement, Dysfunktionssyndrom samt Posturalt syndrom. Det finns också en undergrupp som benämns ”övrigt”. De olika klassificeringarna, inklusive undergruppen ”Övrigt”, har alla tydliga kriterier för att lätt kunna identifieras. Varje syndrom har sin speciella karaktär och sina kännetecken med specifika mekaniska åtgärder , som exempelvis upprepade rörelser och statiska positioner. Klassificeringssystemet inom MDT är omfattande och inkluderar även en mindre grupp patienter som inte går att härleda till de tre vanligaste syndromen. Dessa hör till gruppen ”Övrigt” och där handlar det exempelvis om patienter med allvarliga sjukdomar, icke-mekaniska besvär eller långvarig smärta.

Steg 3 Behandling

I behandlingen använder vi oss av informationen vi fått fram under undersökningen. Du får specifika övningar du ska göra hemma och vi ger dig råd om bra hållning, samt vilka rörelser och ställningar du bör undvika. I vissa all kan dina problem innebära att du initialt behöver få manuell behandling av en vårdgivare, innan du själv kan utföra de föreskrivna övningarna. Vår målsättning är att erbjuda dig effektiv behandling på så få behandlingstillfällen som möjligt. Korta tillfällen av egenbehandling fem till sex gånger per dag är oftast mer effektivt än behandling hos terapeut, en till två gånger i veckan. Det handlar om att du som patient är involverad och motiverad. Den kan innebära färre besök hos terapeuten, vilket sparar både tid och pengar. I de flesta fall kan du som patient framgångsrikt behandla dig själv, om du har kunskap och tillgång till de rätta verktygen.

Steg 4 Förebyggande

Genom att få kunskap hur du behandlar dina nuvarande problem lär du dig också hur du kan förebygga dem. Om du skulle få tillbaka liknande symtom har du kunskap och verktyg att behandla dem säkert och effektivt. Långvariga besvär förebygger du sannolikt bättre genom egenbehandling än genom passiv vård.

Svenska Mcenzieinstitutet

Behandlingar

McKenzie metoden

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) är en internationellt erkänd metod för bedömning och behandling av smärta i rygg, nacke och extremitetsleder. Metoden utgår ifrån att du som patient är aktiv i din egen behandling. Konceptet har utvecklats Robin McKenzie, fysioterapeut / sjukgymnast från Nya Zeeland. Han kallade själv sitt system för Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT). Metoden är idag ett av de mest spridda sätten att behandla ryggbesvär världen över. I Sverige introducerades metoden 1985 och har sedan vuxit kraftigt.

Vad innebär Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie (MDT)

De vårdgivare som är utbildade inom MDT har kompetens att diagnosticera och behandla alla områden inom muskuloskeletala systemet. Om dina besvär är lokaliserade till rygg, nacke eller i armar och ben kan en MDT undersökning vara lämplig. Den inledande undersökningen följer en tydlig struktur där du tillsammans med vårdgivaren, genom frågor och enkla rörelser, kommer fram till en korrekt diagnos och även en plan för behandling. Fysioterapeut med MDT-kunskap kan snabbt avgöra om metoden är effektiv för dig eller inte.

Vad innefattar Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)

Steg 1 Undersökning

Vid första besöket kommer du att få besvara detaljerade frågor om dina symtom och hur du upplever dessa i olika situationer. Du kommer att få utföra specifika rörelser och positioner. Den största skillnaden jämfört med andra undersökningar är att vi använder oss av upprepade rörelser, istället för att du bara utför rörelsen en gång. Genom att undersöka hur dina symtom och din rörlighet påverkas av upprepade rörelser, får vi viktig information som hjälper oss klassificera orsaken till dina besvär.

Steg 2 Klassificering

Patienternas symtom delas in i tre huvudgrupper baserat på deras reaktioner på upprepade rörelser. Dessa är: Derangement, Dysfunktionssyndrom samt Posturalt syndrom. Det finns också en undergrupp som benämns ”övrigt”. De olika klassificeringarna, inklusive undergruppen ”Övrigt”, har alla tydliga kriterier för att lätt kunna identifieras. Varje syndrom har sin speciella karaktär och sina kännetecken med specifika mekaniska åtgärder , som exempelvis upprepade rörelser och statiska positioner. Klassificeringssystemet inom MDT är omfattande och inkluderar även en mindre grupp patienter som inte går att härleda till de tre vanligaste syndromen. Dessa hör till gruppen ”Övrigt” och där handlar det exempelvis om patienter med allvarliga sjukdomar, icke-mekaniska besvär eller långvarig smärta.

Steg 3 Behandling

I behandlingen använder vi oss av informationen vi fått fram under undersökningen. Du får specifika övningar du ska göra hemma och vi ger dig råd om bra hållning, samt vilka rörelser och ställningar du bör undvika. I vissa all kan dina problem innebära att du initialt behöver få manuell behandling av en vårdgivare, innan du själv kan utföra de föreskrivna övningarna. Vår målsättning är att erbjuda dig effektiv behandling på så få behandlingstillfällen som möjligt. Korta tillfällen av egenbehandling fem till sex gånger per dag är oftast mer effektivt än behandling hos terapeut, en till två gånger i veckan. Det handlar om att du som patient är involverad och motiverad. Den kan innebära färre besök hos terapeuten, vilket sparar både tid och pengar. I de flesta fall kan du som patient framgångsrikt behandla dig själv, om du har kunskap och tillgång till de rätta verktygen.

Steg 4 Förebyggande

Genom att få kunskap hur du behandlar dina nuvarande problem lär du dig också hur du kan förebygga dem. Om du skulle få tillbaka liknande symtom har du kunskap och verktyg att behandla dem säkert och effektivt. Långvariga besvär förebygger du sannolikt bättre genom egenbehandling än genom passiv vård.

Svenska Mcenzieinstitutet

Behandlingar