METROPOLEN FYSIOTERAPI

REHAB
OCH
TRÄNING

METROPOLEN FYSIOTERAPI

REHAB
OCH
TRÄNING

METROPOLEN FYSIOTERAPI

REHAB
OCH
TRÄNING

Behandlingar

Rehabilitering

Fysioterapi

Vi arbetar med både akuta och kroniska besvär, idrottsskador, rehabilitering och friskvård. Våra fysioterapeuter har gedigen utbildning och lång erfarenhet inom yrket. Genom ett kontinuerligt kunskapsutbyte och ständig vidareutbildning vill vi ligga i framkant och ge bästa möjliga behandling. I det dagliga arbetet använder vi olika analyserverktyg och testmetoder samt kvalitetsuppföljningsinstrument för att säkerställa rätt vård.

Rehabilitering

Fysioterapi

Vi arbetar med både akuta och kroniska besvär, idrottsskador, rehabilitering och friskvård. Våra fysioterapeuter har gedigen utbildning och lång erfarenhet inom yrket. Genom ett kontinuerligt kunskapsutbyte och ständig vidareutbildning vill vi ligga i framkant och ge bästa möjliga behandling. I det dagliga arbetet använder vi olika analyserverktyg och testmetoder samt kvalitetsuppföljningsinstrument för att säkerställa rätt vård.