Rehabträning

Vid besvär från rörelseapparaten kan rehabiliterande träning vara ett sätt att komma tillrätta med problemen. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att träning minskar smärta och förbättrar funktionen i muskulatur och leder, samt förebygger återfall.

Rehabiliterande träning innebär att övningarna i träningsprogrammet anpassas efter den funktionsnedsättning som individen har. Denna anpassning sker i samråd med fysioterapeuten och gäller både valet av övningar, antalet repetitioner, belastning och hur ofta man ska träna.

* Medicinsk Tränings Terapi
* MAQ – Muscle Action Quality
* JEMS – Redcord
* Balans och koordinationsträning i olika svårighetsgrader

Behandlingar

Rehabträning

Vid besvär från rörelseapparaten kan rehabiliterande träning vara ett sätt att komma tillrätta med problemen. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att träning minskar smärta och förbättrar funktionen i muskulatur och leder, samt förebygger återfall.

Rehabiliterande träning innebär att övningarna i träningsprogrammet anpassas efter den funktionsnedsättning som individen har. Denna anpassning sker i samråd med fysioterapeuten och gäller både valet av övningar, antalet repetitioner, belastning och hur ofta man ska träna.

* Medicinsk Tränings Terapi
* MAQ – Muscle Action Quality
* JEMS – Redcord
* Balans och koordinationsträning i olika svårighetsgrader

Behandlingar

Rehabträning

Vid besvär från rörelseapparaten kan rehabiliterande träning vara ett sätt att komma tillrätta med problemen. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att träning minskar smärta och förbättrar funktionen i muskulatur och leder, samt förebygger återfall.

Rehabiliterande träning innebär att övningarna i träningsprogrammet anpassas efter den funktionsnedsättning som individen har. Denna anpassning sker i samråd med fysioterapeuten och gäller både valet av övningar, antalet repetitioner, belastning och hur ofta man ska träna.

* Medicinsk Tränings Terapi
* MAQ – Muscle Action Quality
* JEMS – Redcord
* Balans och koordinationsträning i olika svårighetsgrader

Behandlingar