Kinesiologitejp

Kinesiotejpen har många olika namn. Den kallas kinesiologitejp, kinesiology tape, kinesio tape, sporttejp, fitness tape med mera men vi väljer att kalla den kinesiotejp. Kinesiotejpen utvecklades i Japan på 70-talet av kiropraktorn Kenzo Kase. Kinesiotejpen användes till en början av elitidrottare men har sedan dess spridit sig enormt och används nu av många fler. Det är vanligt att fysioterapeuter använder tejpen som en del i sin behandling och den kan fungera som ett bra komplement till övrig behandling.

Material

Det vanligaste materialet som kinesiotejp tillverkas av är bomull. Det finns dock även kinesiotejp av andra material som syntetiskt fiber (oftast rayonfiber) och nylon. Det är ingen jättestor skillnad mellan dessa, men syntetiskt fiber har generellt sett en bättre förmåga att transportera/stöta bort vatten och torkar därför snabbare, vilket kan göra att tejpen sitter kvar längre på huden.

Materialet är lätt, mjukt och allergifritt. Tejpen har ungefär 150 % elasticitet. Dess lim är baserat på akryl och är helt latexfritt. Tejpen bör tåla dusch, bastu, träning etc. men att detta kan förkorta tejpens tid på huden bör man vara medveten om.

Hur fungerar tejpen

Kinesiotejpen fungerar på flera olika sätt. Det huvudsakliga målet med att använda tejpen är att minska den upplevda smärtan, öka rörlighet och stimulera muskelaktivering.
Tejpens effekt kan delvis förklaras som så att det i huden finns många typer av receptorer. Dessa receptorer reagerar på olika stimulin som t.ex. beröring. Tejpappliceringen kan aktivera dessa receptorer vilket hjälper till att normalisera kroppsfunktionen.

Kinesiotejpen kan även ha psykologisk påverkan i den meningen att det förmedlar en stabilitet och säkerhet när tejpen sitter på huden. Tejpen kan öka proprioceptionen, det vill säga uppfattningen om vad kroppen har för position, vilket också kan ge en känsla av säkerhet rörelserna.

De strukturella effekterna tejpen har kan ses vid t.ex. hållning och i syftet att förhindra olika rörelser. Man kan till exempel tejpa mellan skulderbladen för att undvika att axlarna faller framåt. Om man tejpar en led då leden befinner sig i ett visst läge kan man undvika att leden till exempel når ett ytterläge, vilket i vissa fall kan vara av nytta.
Tejpen påstås även ha som syfte att minska trycket på en vävnad genom att mikroskopiskt lyfta strukturen under tejpen. Många menar också att tejpen aktiverar lymfflödet.

Vad kan kinesiotejp hjälpa mot

Kinesiotejp används som en del i behandling av en mängd olika skador och besvär. Ryggsmärta, hopparknä, löparknä, smärta från nyckelbensleden på axelleden, hälsporre, muskelbristningar med mera. Kinesiotejp används även för att förbättra din hållning eller för att undvika att en muskel sträcks till ytterläget.

Försiktighet vid användning

Kinesiotejpen kan användas på de flesta områdena av kroppen, men i vissa fall bör man vara extra försiktig. Detta gäller t.ex. vid tejpning på områden med väldigt tunn hud, såsom över revbenen. Dessa ställen är ofta extra känsliga och tejpen tendera att ”fastna” på huden vilket gör det smärtsamt att ta bort tejpen.

Om du vet med dig att du har reagerat (irritation, rodnad, kliande) på tejp tidigare bör du vara extra försiktig och testa på ett mindre område först. Vissa individer reagerar kraftigare på klistret än andra, även om det är sällsynt med större reaktioner. Tejpen bör ej appliceras på områden med försvagad hud eller över sår, acne, psoriasis eller andra hudsjukdomar.

Har kinesiotejp stöd från forskningen

Det finns nu en hel del forskning om kinesiotejpens effekt, tyvärr många av dålig kvalite. Forskningen visar inget övertygande stöd för god effekt av behandling med kinesiotejp. Den samlade erfarenheten bland fysioterapeuter är att Kinesiotejpen kan vara mycket effektiv i kombination med andra behandlingsformer

Hur ska tejpen appliceras

För att få maximal effekt av tejpen är det väldigt viktigt att den appliceras korrekt. Det finns en hel del att tänka på för att tejpningen ska få optimal effekt.

1. Runda ändarna
Det första att göra är att klippa tejpen i önskad längd. Därefter ska hörnen rundas, detta för att hörnen inte ska slitas upp av kläder eller liknande.

2. Nudda inte limsidan
Det är viktigt att tänka på att inte nudda limsidan med fingrarna. Det minsta lilla smuts som hamnar på limsidan kan göra att tejpen lossnar tidigare än den annars hade gjort.

3. Torr, ren, hårfri och fettfri hud
Huden bör vara torr och ren utan hår, hudkrämer eller oljor. Om du har hår på området som ska tejpas kan det alltså vara nödvändigt att trimma/raka bort hår. Kom ihåg dock att inte tejpa direkt efter då det ibland kan irritera huden.

4. Ingen stretch i tejpändarna!
Vid själva tejpningen är det viktigt att inte ha någon stretch i ändarna av tejpen. Lämna ungefär 5 cm utan stretch i ändarna.

5. Gnugga tejpen
Gnugga och stryk på tejpen! För att limmet ska aktiveras krävs värme och värmen åstadkomms genom att genom att gnugga tejpen. Gnugga 15-30 sek och tryck alla kanter och hörn mot huden för att tejpen ska sitta ordentligt!

Hur länge sitter tejpen kvar

Hur länge tejpen sitter kvar kan variera stort. Allt mellan 2-3 dagar upp till två veckor. Det som påverkar hur länge tejpen sitter kvar är bland annat hur mycket den tejpade duschar, bastar, etc. samt var tejpen sitter. Tejpen bör dock inte sitta kvar i mer än 5 dagar, detta eftersom dess effekt avtar och klistret torkar. Ju längre tid tejpen sitter på, desto svårare kan det vara att få av tejpen. I vissa fall kan klisterrester fastna på huden om tejpen är kvar längre än 4-5 dagar.

Generellt sett brukar tejp som sitter över en led som används mycket lossna snabbare. Till exempel brukar en tejp som sitter över fotleden, hälen eller knäleden lossna snabbare än en tejp som sitter mitt på ryggen. Det är alltså svårt att garantera att tejpen sitter kvar ett visst antal dagar.

Hur tar man bort tejpen

Att ta bort tejpen kan vara smärtsamt, men det finns vissa knep att ta till.
• Ta bort tejpen i duschen.
• Ha på olja på tejpen. Att ha på olja eller liknande på tejpen innan man tar bort den och låter oljan sugas in kan göra att tejpen lossnar lättare och mindre smärtsamt.
• Speciella tejpbortagare. Det finns speciella vätskor som kan användas för att ta bort tejp.
• Avlägsna huden från tejpen och inte tvärt om genom att hålla i tejpen och trycka huden från tejpen, där det är möjligt.

Behandlingar

Kinesiologitejp

Kinesiotejpen har många olika namn. Den kallas kinesiologitejp, kinesiology tape, kinesio tape, sporttejp, fitness tape med mera men vi väljer att kalla den kinesiotejp. Kinesiotejpen utvecklades i Japan på 70-talet av kiropraktorn Kenzo Kase. Kinesiotejpen användes till en början av elitidrottare men har sedan dess spridit sig enormt och används nu av många fler. Det är vanligt att fysioterapeuter använder tejpen som en del i sin behandling och den kan fungera som ett bra komplement till övrig behandling.

Material

Det vanligaste materialet som kinesiotejp tillverkas av är bomull. Det finns dock även kinesiotejp av andra material som syntetiskt fiber (oftast rayonfiber) och nylon. Det är ingen jättestor skillnad mellan dessa, men syntetiskt fiber har generellt sett en bättre förmåga att transportera/stöta bort vatten och torkar därför snabbare, vilket kan göra att tejpen sitter kvar längre på huden.

Materialet är lätt, mjukt och allergifritt. Tejpen har ungefär 150 % elasticitet. Dess lim är baserat på akryl och är helt latexfritt. Tejpen bör tåla dusch, bastu, träning etc. men att detta kan förkorta tejpens tid på huden bör man vara medveten om.

Hur fungerar tejpen

Kinesiotejpen fungerar på flera olika sätt. Det huvudsakliga målet med att använda tejpen är att minska den upplevda smärtan, öka rörlighet och stimulera muskelaktivering.
Tejpens effekt kan delvis förklaras som så att det i huden finns många typer av receptorer. Dessa receptorer reagerar på olika stimulin som t.ex. beröring. Tejpappliceringen kan aktivera dessa receptorer vilket hjälper till att normalisera kroppsfunktionen.

Kinesiotejpen kan även ha psykologisk påverkan i den meningen att det förmedlar en stabilitet och säkerhet när tejpen sitter på huden. Tejpen kan öka proprioceptionen, det vill säga uppfattningen om vad kroppen har för position, vilket också kan ge en känsla av säkerhet rörelserna.

De strukturella effekterna tejpen har kan ses vid t.ex. hållning och i syftet att förhindra olika rörelser. Man kan till exempel tejpa mellan skulderbladen för att undvika att axlarna faller framåt. Om man tejpar en led då leden befinner sig i ett visst läge kan man undvika att leden till exempel når ett ytterläge, vilket i vissa fall kan vara av nytta.
Tejpen påstås även ha som syfte att minska trycket på en vävnad genom att mikroskopiskt lyfta strukturen under tejpen. Många menar också att tejpen aktiverar lymfflödet.

Vad kan kinesiotejp hjälpa mot

Kinesiotejp används som en del i behandling av en mängd olika skador och besvär. Ryggsmärta, hopparknä, löparknä, smärta från nyckelbensleden på axelleden, hälsporre, muskelbristningar med mera. Kinesiotejp används även för att förbättra din hållning eller för att undvika att en muskel sträcks till ytterläget.

Försiktighet vid användning

Kinesiotejpen kan användas på de flesta områdena av kroppen, men i vissa fall bör man vara extra försiktig. Detta gäller t.ex. vid tejpning på områden med väldigt tunn hud, såsom över revbenen. Dessa ställen är ofta extra känsliga och tejpen tendera att ”fastna” på huden vilket gör det smärtsamt att ta bort tejpen.

Om du vet med dig att du har reagerat (irritation, rodnad, kliande) på tejp tidigare bör du vara extra försiktig och testa på ett mindre område först. Vissa individer reagerar kraftigare på klistret än andra, även om det är sällsynt med större reaktioner. Tejpen bör ej appliceras på områden med försvagad hud eller över sår, acne, psoriasis eller andra hudsjukdomar.

Har kinesiotejp stöd från forskningen

Det finns nu en hel del forskning om kinesiotejpens effekt, tyvärr många av dålig kvalite. Forskningen visar inget övertygande stöd för god effekt av behandling med kinesiotejp. Den samlade erfarenheten bland fysioterapeuter är att Kinesiotejpen kan vara mycket effektiv i kombination med andra behandlingsformer

Hur ska tejpen appliceras

För att få maximal effekt av tejpen är det väldigt viktigt att den appliceras korrekt. Det finns en hel del att tänka på för att tejpningen ska få optimal effekt.

1. Runda ändarna
Det första att göra är att klippa tejpen i önskad längd. Därefter ska hörnen rundas, detta för att hörnen inte ska slitas upp av kläder eller liknande.

2. Nudda inte limsidan
Det är viktigt att tänka på att inte nudda limsidan med fingrarna. Det minsta lilla smuts som hamnar på limsidan kan göra att tejpen lossnar tidigare än den annars hade gjort.

3. Torr, ren, hårfri och fettfri hud
Huden bör vara torr och ren utan hår, hudkrämer eller oljor. Om du har hår på området som ska tejpas kan det alltså vara nödvändigt att trimma/raka bort hår. Kom ihåg dock att inte tejpa direkt efter då det ibland kan irritera huden.

4. Ingen stretch i tejpändarna!
Vid själva tejpningen är det viktigt att inte ha någon stretch i ändarna av tejpen. Lämna ungefär 5 cm utan stretch i ändarna.

5. Gnugga tejpen
Gnugga och stryk på tejpen! För att limmet ska aktiveras krävs värme och värmen åstadkomms genom att genom att gnugga tejpen. Gnugga 15-30 sek och tryck alla kanter och hörn mot huden för att tejpen ska sitta ordentligt!

Hur länge sitter tejpen kvar

Hur länge tejpen sitter kvar kan variera stort. Allt mellan 2-3 dagar upp till två veckor. Det som påverkar hur länge tejpen sitter kvar är bland annat hur mycket den tejpade duschar, bastar, etc. samt var tejpen sitter. Tejpen bör dock inte sitta kvar i mer än 5 dagar, detta eftersom dess effekt avtar och klistret torkar. Ju längre tid tejpen sitter på, desto svårare kan det vara att få av tejpen. I vissa fall kan klisterrester fastna på huden om tejpen är kvar längre än 4-5 dagar.

Generellt sett brukar tejp som sitter över en led som används mycket lossna snabbare. Till exempel brukar en tejp som sitter över fotleden, hälen eller knäleden lossna snabbare än en tejp som sitter mitt på ryggen. Det är alltså svårt att garantera att tejpen sitter kvar ett visst antal dagar.

Hur tar man bort tejpen

Att ta bort tejpen kan vara smärtsamt, men det finns vissa knep att ta till.
• Ta bort tejpen i duschen.
• Ha på olja på tejpen. Att ha på olja eller liknande på tejpen innan man tar bort den och låter oljan sugas in kan göra att tejpen lossnar lättare och mindre smärtsamt.
• Speciella tejpbortagare. Det finns speciella vätskor som kan användas för att ta bort tejp.
• Avlägsna huden från tejpen och inte tvärt om genom att hålla i tejpen och trycka huden från tejpen, där det är möjligt.

Behandlingar

Kinesiologitejp

Kinesiotejpen har många olika namn. Den kallas kinesiologitejp, kinesiology tape, kinesio tape, sporttejp, fitness tape med mera men vi väljer att kalla den kinesiotejp. Kinesiotejpen utvecklades i Japan på 70-talet av kiropraktorn Kenzo Kase. Kinesiotejpen användes till en början av elitidrottare men har sedan dess spridit sig enormt och används nu av många fler. Det är vanligt att fysioterapeuter använder tejpen som en del i sin behandling och den kan fungera som ett bra komplement till övrig behandling.

Material

Det vanligaste materialet som kinesiotejp tillverkas av är bomull. Det finns dock även kinesiotejp av andra material som syntetiskt fiber (oftast rayonfiber) och nylon. Det är ingen jättestor skillnad mellan dessa, men syntetiskt fiber har generellt sett en bättre förmåga att transportera/stöta bort vatten och torkar därför snabbare, vilket kan göra att tejpen sitter kvar längre på huden.

Materialet är lätt, mjukt och allergifritt. Tejpen har ungefär 150 % elasticitet. Dess lim är baserat på akryl och är helt latexfritt. Tejpen bör tåla dusch, bastu, träning etc. men att detta kan förkorta tejpens tid på huden bör man vara medveten om.

Hur fungerar tejpen

Kinesiotejpen fungerar på flera olika sätt. Det huvudsakliga målet med att använda tejpen är att minska den upplevda smärtan, öka rörlighet och stimulera muskelaktivering.
Tejpens effekt kan delvis förklaras som så att det i huden finns många typer av receptorer. Dessa receptorer reagerar på olika stimulin som t.ex. beröring. Tejpappliceringen kan aktivera dessa receptorer vilket hjälper till att normalisera kroppsfunktionen.

Kinesiotejpen kan även ha psykologisk påverkan i den meningen att det förmedlar en stabilitet och säkerhet när tejpen sitter på huden. Tejpen kan öka proprioceptionen, det vill säga uppfattningen om vad kroppen har för position, vilket också kan ge en känsla av säkerhet rörelserna.

De strukturella effekterna tejpen har kan ses vid t.ex. hållning och i syftet att förhindra olika rörelser. Man kan till exempel tejpa mellan skulderbladen för att undvika att axlarna faller framåt. Om man tejpar en led då leden befinner sig i ett visst läge kan man undvika att leden till exempel når ett ytterläge, vilket i vissa fall kan vara av nytta.
Tejpen påstås även ha som syfte att minska trycket på en vävnad genom att mikroskopiskt lyfta strukturen under tejpen. Många menar också att tejpen aktiverar lymfflödet.

Vad kan kinesiotejp hjälpa mot

Kinesiotejp används som en del i behandling av en mängd olika skador och besvär. Ryggsmärta, hopparknä, löparknä, smärta från nyckelbensleden på axelleden, hälsporre, muskelbristningar med mera. Kinesiotejp används även för att förbättra din hållning eller för att undvika att en muskel sträcks till ytterläget.

Försiktighet vid användning

Kinesiotejpen kan användas på de flesta områdena av kroppen, men i vissa fall bör man vara extra försiktig. Detta gäller t.ex. vid tejpning på områden med väldigt tunn hud, såsom över revbenen. Dessa ställen är ofta extra känsliga och tejpen tendera att ”fastna” på huden vilket gör det smärtsamt att ta bort tejpen.

Om du vet med dig att du har reagerat (irritation, rodnad, kliande) på tejp tidigare bör du vara extra försiktig och testa på ett mindre område först. Vissa individer reagerar kraftigare på klistret än andra, även om det är sällsynt med större reaktioner. Tejpen bör ej appliceras på områden med försvagad hud eller över sår, acne, psoriasis eller andra hudsjukdomar.

Har kinesiotejp stöd från forskningen

Det finns nu en hel del forskning om kinesiotejpens effekt, tyvärr många av dålig kvalite. Forskningen visar inget övertygande stöd för god effekt av behandling med kinesiotejp. Den samlade erfarenheten bland fysioterapeuter är att Kinesiotejpen kan vara mycket effektiv i kombination med andra behandlingsformer

Hur ska tejpen appliceras

För att få maximal effekt av tejpen är det väldigt viktigt att den appliceras korrekt. Det finns en hel del att tänka på för att tejpningen ska få optimal effekt.

1. Runda ändarna
Det första att göra är att klippa tejpen i önskad längd. Därefter ska hörnen rundas, detta för att hörnen inte ska slitas upp av kläder eller liknande.

2. Nudda inte limsidan
Det är viktigt att tänka på att inte nudda limsidan med fingrarna. Det minsta lilla smuts som hamnar på limsidan kan göra att tejpen lossnar tidigare än den annars hade gjort.

3. Torr, ren, hårfri och fettfri hud
Huden bör vara torr och ren utan hår, hudkrämer eller oljor. Om du har hår på området som ska tejpas kan det alltså vara nödvändigt att trimma/raka bort hår. Kom ihåg dock att inte tejpa direkt efter då det ibland kan irritera huden.

4. Ingen stretch i tejpändarna!
Vid själva tejpningen är det viktigt att inte ha någon stretch i ändarna av tejpen. Lämna ungefär 5 cm utan stretch i ändarna.

5. Gnugga tejpen
Gnugga och stryk på tejpen! För att limmet ska aktiveras krävs värme och värmen åstadkomms genom att genom att gnugga tejpen. Gnugga 15-30 sek och tryck alla kanter och hörn mot huden för att tejpen ska sitta ordentligt!

Hur länge sitter tejpen kvar

Hur länge tejpen sitter kvar kan variera stort. Allt mellan 2-3 dagar upp till två veckor. Det som påverkar hur länge tejpen sitter kvar är bland annat hur mycket den tejpade duschar, bastar, etc. samt var tejpen sitter. Tejpen bör dock inte sitta kvar i mer än 5 dagar, detta eftersom dess effekt avtar och klistret torkar. Ju längre tid tejpen sitter på, desto svårare kan det vara att få av tejpen. I vissa fall kan klisterrester fastna på huden om tejpen är kvar längre än 4-5 dagar.

Generellt sett brukar tejp som sitter över en led som används mycket lossna snabbare. Till exempel brukar en tejp som sitter över fotleden, hälen eller knäleden lossna snabbare än en tejp som sitter mitt på ryggen. Det är alltså svårt att garantera att tejpen sitter kvar ett visst antal dagar.

Hur tar man bort tejpen

Att ta bort tejpen kan vara smärtsamt, men det finns vissa knep att ta till.
• Ta bort tejpen i duschen.
• Ha på olja på tejpen. Att ha på olja eller liknande på tejpen innan man tar bort den och låter oljan sugas in kan göra att tejpen lossnar lättare och mindre smärtsamt.
• Speciella tejpbortagare. Det finns speciella vätskor som kan användas för att ta bort tejp.
• Avlägsna huden från tejpen och inte tvärt om genom att hålla i tejpen och trycka huden från tejpen, där det är möjligt.

Behandlingar