Lena Hägglund

Utbildning

Fysioterapeut, Leg Sjukgymnast

OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) steg 1 och 30 hp Umeå universitet

Akupunktur och smärta 15 hp Uppsala universitet

MTT (Medicinsk Tränings Terapi) och KRT (Kognitiv Rehabiliterings Terapi)

Idrottsmedicin steg 1

MAQ (Muscle Action Quality)

Kliniskt resonemang (ländrygg, bäcken, höft och nacke, axel)

Mulligan Concept

Basal kroppskännedom 1

Axelina

Tejpningstekniker

Yrkeserfarenhet

Sjukgymnast Östersunds sjukhus

Sjukgymnast Östersunds kommun

Distriktsjukgymnast Svenstavik och Frösö HC

Privat praktiserande fysioterapeut, leg sjukgymnast