Lena Hägglund

Utbildning

Fysioterapeut, Leg Sjukgymnast

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 hp Karolinska institutet
Idrottsmedicin steg 1

Ortopedisk manuell terapi (OMT) 30 hp Umeå universitet
Ortopedisk manuell terapi (OMT) steg 1

Akupunktur och smärta 15 hp Uppsala universitet

MTT (Medicinsk Tränings Terapi) och KRT (Kognitiv Rehabiliterings Terapi)

MAQ (Muscle Action Quality)

Kliniskt resonemang (ländrygg, bäcken, höft och nacke, axel)

Mulligan Concept

Basal kroppskännedom 1

Axelina

Tejpningstekniker

Yrkeserfarenhet

Sjukgymnast Östersunds sjukhus

Sjukgymnast Östersunds kommun

Distriktsjukgymnast Svenstavik och Frösö HC

Privat praktiserande fysioterapeut, leg sjukgymnast