Karin Holmberg

Utbildning

Fysioterapeut, Leg Sjukgymnast

OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) steg 1 och 2

Certified Sports Physiotherapist (CSPT)

Idrottsmedicin steg 1 och 3, samt Motions och Idrottsskador (7,5 hp) Kvinnor och Idrott (6 hp)

Medicinsk Träningsterapi steg 1 och 2

Akupunktur

Beteendemedicin och Hälsopsykologi (15 hp)

Tejpningstekniker

Kandidat examen i sjukgymnastik

Master i Fysioterapi, inriktning OMT, pågående sedan Ht-17

Yrkeserfarenhet

Sjukgymnast vid Östersunds Reumatikersjukhus

Sjukgymnast vid Ryggkliniken, Åre och Östersund

Privatpraktiserande fysioterapeut, leg sjukgymnast