Emma Svedberg

Utbildning

Fysioterapeut, Leg Sjukgymnast

JEMS 1-4 + certifiering, rörelseanalytiker

Medicinsk Träningsterapi

Akupunktur

McKenzie (MDT) A+B, rygg och nacke

Yrkeserfarenhet

Ortopedi/Neurologi rehabilitering

Sjukgymnast för flicklandslag i fotboll

Privatpraktiserande fysioterapeut, leg sjukgymnast