Roland Höög

Utbildning

Fysioterapeut, Leg Sjukgymnast

OMT (Ortopedisk Manuell Terapi steg 1

Idrottsmedicin steg 1 och 2, samt 20 hp vid Umeå Universitet

Medicinsk Träningsterapi steg 1 och 2

Akupunktur

Tejpningtekniker

Yrkeserfarenhet

Distriktssjukgymnast

Psykiatrisjukgymnast

Privatpraktiserande fysioterapeut, leg sjukgymnast