Rebox

Är en form av elektroterapi. Behandling utförs med en strömpenna med låg spänning. Rebox ökar blodgenomströmningen, energin i cellerna och lymfflödet, forslar bort slaggprodukter samt kan ge en avspänning i vävnaden. Används till både akuta och långvariga besvär som exempelvis smärttillstånd, inflammationer och svullnader i leder, muskler och senor.

Behandlingar

Rebox

Är en form av elektroterapi. Behandling utförs med en strömpenna med låg spänning. Rebox ökar blodgenomströmningen, energin i cellerna och lymfflödet, forslar bort slaggprodukter samt kan ge en avspänning i vävnaden. Används till både akuta och långvariga besvär som exempelvis smärttillstånd, inflammationer och svullnader i leder, muskler och senor.

Behandlingar

Rebox

Är en form av elektroterapi. Behandling utförs med en strömpenna med låg spänning. Rebox ökar blodgenomströmningen, energin i cellerna och lymfflödet, forslar bort slaggprodukter samt kan ge en avspänning i vävnaden. Används till både akuta och långvariga besvär som exempelvis smärttillstånd, inflammationer och svullnader i leder, muskler och senor.

Behandlingar