Kristina Hammarfalk

Utbildning

Fysioterapeut, Leg Sjukgymnast

OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) steg 1 och 2, samt 30hp, Karolinska Institutet

Idrottsmedicin steg 1 och 2

Medicinsk Träningsterapi steg 1 och 2

Akupunktur

Tejpningtekniker

JEMS 1-4 + certifiering, rörelseanalytiker

Yrkeserfarenhet

Distriktssjukgymnast

Företagssjukgymnast

Privatpraktiserande fysioterapeut, leg sjukgymnast