Inger Bjernestedt

Utbildning

Fysioterapeut, Leg Sjukgymnast

OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) steg 1, 2 och 3

Certified Sports Physiotherapist (CSPT)

Idrottsmedicin steg 1, 2 och 3

Medicinsk Träningsterapi steg 1 och 2

Tejpningstekniker

Yrkeserfarenhet

Sjukgymnast vid Åre sjukhus

Sjukgymnast vid Reumatikersjukhuset, Östersund

Distriktssjukgymnast

Företagssjukgymnast

Privatpraktiserande fysioterapeut, leg sjukgymnast