Projektbeskrivning

Medarbetare

Profil

Lena
Hägglund

Leg. Fysioterapeut, Sjukgymnast
Medarbetare

Profil

Lena
Hägglund

Leg. Fysioterapeut, Sjukgymnast

Lena Hägglund har drygt 25 års klinisk erfarenhet av att jobba med muskel- och ledbesvär. Lena arbetar främst med patienter från Region Jämtland och Härjedalen men även med försäkringsärenden för idrottsskador. Lena har bla vidareutbildning inom OMT och idrottsmedicin.

Längst erfarenhet har Lena inom primärvård på Frösö HC och Svenstavik HC främst med patienter med besvär från muskler och leder. Hon har även arbetat några år med neurologisk rehabilitering på dagrehabilitering i Östersunds kommun. Sedan 2018 är Lena privat praktiserande fysioterapeut på Metropolen. Lena har idrottserfarenhet som senior handbollsspelare och ungdomstränare.

Lena inriktar rehabiliteringen mot anpassad träning/motorisk kontroll som successivt stegras mot full funktion. Vid behov använder hon behandling med manuella mobiliseringstekniker av leder (OMT, Mulligan) och olika smärtlindringsmetoder (akupunktur, tejpning, laser).

Lena Hägglund har drygt 25 års klinisk erfarenhet av att jobba med muskel- och ledbesvär. Lena arbetar främst med patienter från Region Jämtland och Härjedalen men även med försäkringsärenden för idrottsskador. Lena har bla vidareutbildning inom OMT och idrottsmedicin.

Längst erfarenhet har Lena inom primärvård på Frösö HC och Svenstavik HC främst med patienter med besvär från muskler och leder. Hon har även arbetat några år med neurologisk rehabilitering på dagrehabilitering i Östersunds kommun. Sedan 2018 är Lena privat praktiserande fysioterapeut på Metropolen. Lena har idrottserfarenhet som senior handbollsspelare och ungdomstränare.

Lena inriktar rehabiliteringen mot anpassad träning/motorisk kontroll som successivt stegras mot full funktion. Vid behov använder hon behandling med manuella mobiliseringstekniker av leder (OMT, Mulligan) och olika smärtlindringsmetoder (akupunktur, tejpning, laser).

1991

Sjukgymnastutbildning

Sjukgymnastutbildning Karolinska institutet

1999

Akupunktur och smärta

Akupunktur och smärta 15 hp

2000

MTT

Medicinsk Tränings Terapi

2002

OMT

Ortopedisk Manuell Terapi 1

2011

OMT

Ortopedisk Manuell Terapi 30 hp

2019

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 hp

Övrigt

Kortare kurser

Tejpningstekniker
Mulligan Concept
Kliniskt resonemang (Sahrmann)
Axel – funktionsdiagnostik och rehabilitering
Axelina
Idrottsmedicin 1
Muscle Action Quality
Kognitiv Rehabiliterings Terapi
Basal kroppskännedom 1
Artrosskola
Bobath Concept
Tränarutbildning handboll TS1

1991

Sjukgymnastutbildning

Sjukgymnastutbildning Karolinska institutet

1999

Akupunktur och smärta

Akupunktur och smärta 15 hp

2000

MTT

Medicinsk Tränings Terapi

2002

OMT

Ortopedisk Manuell Terapi 1

2011

OMT

Ortopedisk Manuell Terapi 30 hp

2019

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 hp

Övrigt

Kortare kurser

Mulligan Concept
Kliniskt resonemang (Sahrmann)
Axel – funktionsdiagnostik och rehabilitering
Axelina
Idrottsmedicin 1
Muscle Action Quality
Kognitiv Rehabiliterings Terapi
Basal kroppskännedom 1
Artrosskola
Bobath Concept
Tränarutbildning handboll TS1

Telefon

0723 – 41 75 07

E-post

lena.hagglund@metropolen.net

Telefon
E-post

lena.hagglund@metropolen.net

Telefon
E-post

lena.hagglund@metropolen.net