Projektbeskrivning

Medarbetare

Profil

Karin
Runius
Holmberg

Leg. Fysioterapeut, Sjukgymnast
Medarbetare

Profil

Karin
Runius Holmberg

Leg. Fysioterapeut, Sjukgymnast

Karin Runius Holmberg har 30 års klinisk erfarenhet av att arbeta med patienter med besvär från rörelse- och stödjesystemet. Karin arbetar främst med patienter från Region Jämtland Härjedalen. Parallellt med sitt arbete på Metropolen läser Karin en master i Fysioterapi och specialistutbildning med inriktining på OMT.

Karin har arbetat på Östersunds Reumatikersjukhus, Åre sjukhus – Åreklinikerna samt på HälsoInvest Ryggpoliklinken i Östersund samt tidigare Idrottsmedicinska mottagningen och nu Råd och Vård för Idrottsskador. Karin är certifierad sports physiotherapist (CSPT) och privatpraktiserande sjukgymnast / fysioterapeut sedan 1998, verksam på Metropolen sedan 2001.

Karin Runius Holmberg har 30 års klinisk erfarenhet av att arbeta med patienter med besvär från rörelse- och stödjesystemet. Karin arbetar främst med patienter från Region Jämtland Härjedalen. Parallellt med sitt arbete på Metropolen läser Karin en master i Fysioterapi och specialistutbildning med inriktining på OMT.

Karin har arbetat på Östersunds Reumatikersjukhus, Åre sjukhus – Åreklinikerna samt på HälsoInvest Ryggpoliklinken i Östersund samt tidigare Idrottsmedicinska mottagningen och nu Råd och Vård för Idrottsskador. Karin är certifierad sports physiotherapist (CSPT) och privatpraktiserande sjukgymnast / fysioterapeut sedan 1998, verksam på Metropolen sedan 2001.

1986

Sjukgymnastexamen

Vårdhögskolan Uppsala

1997- 1988

Medicinsk Träningsterapi

Steg 1 och 2

1988- 1990

OMT

Ortopedisk Manuell Terapi steg 1 och 2

1998

Akupunktur

Akupunkturutbildning

1999

Beteendemedicin och Hälsopsykologi

Beteendemedicin och Hälsopsykologi 15 hp

2001

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin steg 1-3

2003

Motions och Idrottsskador

Motions och Idrottsskador 7,5 hp

2004

Kvinnor och Idrott

Kvinnor och Idrott 6 hp

2013

Kandidatexamen

Kandidat examen i sjukgymnastik 30 hp

2017-

Master i Fysioterapi

Master i Fysioterapi, inriktning OMT, pågående

2018-

Specialistutbildning

Specialistutbildning, inriktning OMT, pågående

Övrigt

Kortare kurser

MAQ (muscle action quality)
Get on the ball, tejptekniker
Fördjupning idrottsfysiologi
Kliniskt resonemang

1986

Sjukgymnastexamen

Vårdhögskolan, Uppsala

1997 – 1988

Medicinsk Träningsterapi

Steg 1 och 2

1988 – 1990

OMT

Ortopedisk Manuell Terapi steg 1 och 2

1998

Akupunktur

Akupunkturutbildning

1999

Beteendemedicin och Hälsopsykologi

Beteendemedicin och Hälsopsykologi 15 hp

2001

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin steg 1-3

2003

Motions och Idrottsskador

Motions och Idrottsskador 7,5 hp

2004

Kvinnor och Idrott

Kvinnor och Idrott 6 hp

2013

Kandidatexamen

Kandidat examen i sjukgymnastik 30 hp

2017 –

Master i Fysioterapi

Master i Fysioterapi, inriktning OMT, pågående

2018 –

Specialistutbildning

Specialistutbildning, inriktning OMT, pågående

Övrigt

Kortare kurser

MAQ (muscle action quality)
Get on the ball, tejptekniker
Fördjupning idrottsfysiologi
Kliniskt resonemang

Telefon

0723 – 41 75 03

E-post

karin.holmberg@metropolen.net

Telefon
E-post

karin.holmberg@metropolen.net

Telefon
E-post

karin.holmberg@metropolen.net