Projektbeskrivning

Medarbetare

Profil

Eva
Ajax

Leg. Fysioterapeut, Sjukgymnast
Medarbetare

Profil

Eva
Ajax

Leg. Fysioterapeut, Sjukgymnast

Eva Ajax har varit verksam som sjukgymnast sedan 1984 och som privatpraktiserande fysioterapeut på Metropolen sedan 2017. Eva arbetar till största delen med patienter som har besvär i rörelse- och stödjesystemet. Förutom sin erfarenhet som fysioterapeut är Eva vidareutbildad i ergonomi och har arbetat inom företagshälsovård. Eva kan bokas för kurser och föreläsningar.

Eva har bred erfarenhet från primärvård och ortopedisk öppenvård bland annat från Karolinska universitetssjukhuset och Primärvården i Haninge, Lunby sjukhus och Primärvården i Backa samt Åreklinikerna. Eva har vidareutbildning inom ortopedmedicinska området med bland annat steg 2 examen i ortopedisk manuell terapi samt Credential examina i Mekanisk Diagnostik och Terapi (mc Kenzie metoden). Kunskaperna inom belastningsergonomi och MDT har varit ett värdefullt komplement vid analys av rörelsesystemet, i synnerhet vid rygg- och nackbesvär.

Eva Ajax har varit verksam som sjukgymnast sedan 1984 och som privatpraktiserande fysioterapeut på Metropolen sedan 2017. Eva arbetar till största delen med patienter som har besvär i rörelse- och stödjesystemet. Förutom sin erfarenhet som fysioterapeut är Eva vidareutbildad i ergonomi och har arbetat inom företagshälsovård. Eva kan bokas för kurser och föreläsningar.

Eva har bred erfarenhet från primärvård och ortopedisk öppenvård bland annat från Karolinska universitetssjukhuset och Primärvården i Haninge, Lunby sjukhus och Primärvården i Backa samt Åreklinikerna. Eva har vidareutbildning inom ortopedmedicinska området med bland annat steg 2 examen i ortopedisk manuell terapi samt Credential examina i Mekanisk Diagnostik och Terapi (mc Kenzie metoden). Kunskaperna inom belastningsergonomi och MDT har varit ett värdefullt komplement vid analys av rörelsesystemet, i synnerhet vid rygg- och nackbesvär.

1984

Sjukgymnastexamen

Sjukgymnastexamen Karolinska Institutet, Stockholm

1992

Medicinsk Träningsterapi

Medicinsk Träningsterapi steg 1 + 2

1993

OMT

Ortopedisk Menuell Terapi steg 1

1999

Basal kroppskännedom

Basal kroppskännedom steg 1 + 2

1994-
1999

Mekanisk Diagnostik och Terapi

Mekanisk Diagnostik och Terapi (Mc Kenziemetoden) Steg A – D

2000

Credential Examina i Mekanisk Diagnostik och Terapi

Credential Examina i Mekanisk Diagnostik och Terapi (Mc Kenziemetoden)

2000

Akupunktur

Akupunktur steg 1 + 2

2002

OMT

Ortopedisk Manuell Terapi steg 2, klinisk examen samt 45 hp

2011

Ergonomutbildning

Ergonomutbildning / företagshälsovård 30 hp

2018

JEMS

JEMS Joanne Elphinson Movement systems steg 1 – 4

Övrigt

Kortare kurser

Ländryggsstabiliserande träning ad mod Hodges
Tejpningstekniker
Idrottstraumatologi
Muskelenergiteknik (MET)
Funktionstestutbildning för Test Instrument for Profile of physical Ability (TIPPA)
Introduktionskurs i Kognitiv Psykoterapi
UGL utbildning i ledarskap

1984

Sjukgymnastexamen

Sjukgymnastexamen Karolinska Institutet, Stockholm

1992

Medicinsk Träningsterapi

Medicinsk Träningsterapi steg 1 + 2

1993

OMT

Ortopedisk Menuell Terapi steg 1

1999

Basal kroppskännedom

Basal kroppskännedom steg 1 + 2

1994 – 1999

Mekanisk Diagnostik och Terapi

Mekanisk Diagnostik och Terapi (Mc Kenziemetoden) Steg A – D

2000

Credential Examina i Mekanisk Diagnostik och Terapi

Credential Examina i Mekanisk Diagnostik och Terapi (Mc Kenziemetoden)

2000

Akupunktur

Akupunktur steg 1 + 2

2002

OMT

Ortopedisk Manuell Terapi steg 2, klinisk examen samt 45 hp

2011

Ergonomutbildning

Ergonomutbildning / företagshälsovård 30 hp

2018

JEMS

JEMS Joanne Elphinson Movement systems steg 1 – 4

Övrigt

Kortare kurser

Ländryggsstabiliserande träning ad mod Hodges
Tejpningstekniker
Idrottstraumatologi
Muskelenergiteknik (MET)
Funktionstestutbildning för Test Instrument for Profile of physical Ability (TIPPA)
Introduktionskurs i Kognitiv Psykoterapi
UGL utbildning i ledarskap

Telefon

0723 – 41 75 04

E-post

eva.ajax@metropolen.net

Telefon
E-post

eva.ajax@metropolen.net

Telefon
E-post

eva.ajax@metropolen.net