Projektbeskrivning

Medarbetare

Profil

Emma
Svedberg

Fysioterapeut, Leg. Sjukgymnast
Medarbetare

Profil

Emma
Svedberg

Fysioterapeut, Leg. Sjukgymnast

Emma Svedberg arbetar till största delen med patienter som har sjukvårdsförsäkring, idrottare via Folksam Råd och Vård för Idrottsskador samt privata patienter. Parallellt med sitt jobb på Metropolen har Emma också uppdrag åt Svenska Fotbollsförbundet som sjukgymnast åt flicklandslag samt åt NIU Fotboll. Emma är vidareutbildad inom idrottsmedicin.

Emma har tidigare arbetat som sjukgymnast inom Region Jämtland Härjedalen, Remonthagen och öppenvården. I behandlingen använder Emma rörelsemönster enligt JEMS, vilket passar såväl elitidrottare som normalaktiva och mindre aktiva personer, samt gillar att jobba med motorisk kontroll och träning.  Emma sätter akupunktur, jobbar med McKenzie och använder både laserbehandling och olika sorters tejpning. Då Emma själv har genomgått flera knäoperationer är hon extra intresserad av rehabilitering av olika sorters knäskador.

Emma Svedberg arbetar till största delen med patienter som har sjukvårdsförsäkring, idrottare via Folksam Råd och Vård för Idrottsskador samt privata patienter. Parallellt med sitt jobb på Metropolen har Emma också uppdrag åt Svenska Fotbollsförbundet som sjukgymnast åt flicklandslag samt åt NIU Fotboll. Emma är vidareutbildad inom idrottsmedicin.

Emma har tidigare arbetat som sjukgymnast inom Region Jämtland Härjedalen, Remonthagen och öppenvården. I behandlingen använder Emma rörelsemönster enligt JEMS, vilket passar såväl elitidrottare som normalaktiva och mindre aktiva personer, samt gillar att jobba med motorisk kontroll och träning. Emma sätter akupunktur, jobbar med McKenzie och använder både laserbehandling och olika sorters tejpning. Då Emma själv har genomgått flera knäoperationer är hon extra intresserad av rehabilitering av olika sorters knäskador.

2006

Sjukgymnastutbildning

Sjukgymnastutbildning Umeå universitet, inklusive akupunktur, Mckenzie A + B

2007

Träningslära

Träningslära Mittuniversitetet 7,5p

2009

Diagnostisera akuta knäskador

Att diagnostisera akuta knäskador, Idrottshögskolan

2009-
2010

Get on The Ball

Get on The Ball, Joanne Elphinstone

2010

Functional Stability in Sports

Functional stability principles as they apply to sporting movement, Joanne Elphinstone

2011

JEMS

Joanne Elphinston Movement Systems

Övrigt

Kortare kurser

Funktionsdiagnostik och rehabilitering av axelleden
Tony Shields Hamstringsskador
Faschia
Kurs och workshop i rörelsekontroll länd, bäcken enligt Sahrmann´s Movement System Impairment
Sporting foot and ankle, James Moore
Kliniskt resonemang – Praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och motorisk kontroll: Nacke / Skuldra
Diplomkurs fotbollstränarutbildning
Parkinsonkurs Lund
Gåskola för amputerade

2006

Sjukgymnastubildning

Sjukgymnastutbildning Umeå universitet, inklusive akupunktur, Mckenzie A + B

2007

Träningslära

Träningslära Mittuniversitetet 7,5p

2009

Diagnostisera akuta knäskador

Att diagnostisera akuta knäskador, Idrottshögskolan

2009 – 2010

Get on The Ball

Get on The Ball, Joanne Elphinstone

2010

Functional Stability in Sports

Functional stability principles as they apply to sporting movement, Joanne Elphinstone

2011

JEMS

Joanne Elphinston Movement Systems

Övrigt

Kortare kurser

Funktionsdiagnostik och rehabilitering av axelleden
Tony Shields Hamstringsskador
Faschia
Kurs och workshop i rörelsekontroll länd, bäcken enligt Sahrmann´s Movement System Impairment
Sporting foot and ankle, James Moore
Kliniskt resonemang – Praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och motorisk kontroll: Nacke / Skuldra
Diplomkurs fotbollstränarutbildning
Parkinsonkurs Lund
Gåskola för amputerade

Telefon

070-2483252

E-post

emma.svedberg@metropolen.net

Telefon
E-post

emma.svedberg@metropolen.net

Telefon
E-post

emma.svedberg@metropolen.net