Återbud och avbokning

Vi på Metropolen strävar efter en effektiv verksamhet med korta väntetider för att fler ska få sin rehab hos oss.

Om du behöver lämna återbud till ditt besök ska det ske före kl 15.00 dagen före besök. Detta för att en annan patient ska kunna hinna bokas in.

Lämna återbud direkt till din Fysioterapeut. 

Kontaktuppgifter till din Fysioterapeut hittar du under Om oss – Medarbetare

Meddela om du vill bli kontaktad för bokning av ny tid.

Regler för debitering

Sent återbud, dvs efter kl 15.00 dagen före besök samt uteblivet besök debiteras med 300 kr även om du har frikort eller är minderårig.

Dessa regler följer Region Jämtland Härjedalens föreskrifter.

Om du uteblir från ditt besök kontaktas du inte automatiskt och erbjuds ny tid. Du får själv ta den kontakten.

Vi på Metropolen ser fram mot ett gott samarbete.