Återbud och avbokning

Av Mia 2018-02-26 · Kategori

Följande gäller för återbesök och uteblivet besök för landstingspatienter

Om du behöver lämna återbud till ditt besök ska det ske före kl 15.00 dagen före besök

Sent återbud, dvs efter kl 15.00 dagen före besök samt uteblivet besök debiteras med 300 kr

Lämna återbud direkt till din Fysioterapeut

Läs mer på hemsidan under Tidbokning – Återbud och Avbokning