image

Kristina Hammarfalk

Fysioterapeut, leg sjukgymnast

Utbildning

Examen: 1988

OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) steg 1 och 2, samt 30hp, Karolinska Institutet

Idrottsmedicin steg 1 och 2

Medicinsk Träningsterapi steg 1 och 2

Akupunktur

Tejpningtekniker

Yrkeserfarenhet

Distriktssjukgymnast

Företagssjukgymnast

Privatpraktiserande fysioterapeut, leg sjukgymnast