Exempel på vad fysioterapeuterna jobbar med

Funktionsproblem från rygg, nacke, leder och muskler

Tester efter främre korsbandsskada (ACL) och fotledsstukning

Idrotts & motionsskador

Behandling efter axel, knä och ryggoperationer

Korsbandsskador

Behandling efter höft- och knäplastiker

Meniskskador

Behandling av godartad lägesyrsel "kristallsjuka"

Akupunktur behandling av huvudvärk och migrän

Rörelseanalys och funktionstester

UNDERSÖKNING - RÖRELSEANALYS - FUNKTIONSTESTER

UNDERSÖKNING RÖRELSEANALYS FUNKTIONSTESTER

Olika former av behandling

 • Fottest

  Fottest

  Ett test där funktionen i den fot som inte fungerar bra erhålls i procent av den friska. Innehåller sju, i rehabilitering, väl beprövade tester som speglar fotens rörlighet, muskelstyrka, balans, koordination och spänst. Utifrån resultatet utformas ett rehabprogram vars syfte är att förbättra de svagheter som testet visat. Efter en tids rehabträning är det enkelt att med ett nytt test se om det önskvärda resultatet uppnåtts.

 • Knätest

  Knätest

  Ett test där funktionen i det skadade knät, benet erhålls i procent av den friska.

  Innehåller åtta, vid knärehabilitering väl beprövade tester som speglar maxstyrka och uthållighet i lårmuskulaturen, balans, koordination och spänst. Utifrån resultatet utformas ett rehabprogram vars syfte är att förbättra de svagheter som testet visat. Efter en tids rehabträning är det enkelt att med ett nytt test se om det önskvärda resultatet uppnåtts

 • Seniortest

  Seniortest

  Ett test där Fysioterapeuten med hjälp av några enkla och väl beprövade övningar mäter muskelstyrka, balans och koordination. Utifrån testresultatet sätts mål vad den testade vill förbättra och ett rehabprogram utformas utifrån dessa önskemål. Efter en tids rehabträning är det enkelt att med ett nytt test se om det önskvärda resultatet uppnåtts.

 • Rörelseanalys

  Rörelseanalys

  Rörelseanalys är ett verktyg där fysioterapeuten grundligt går igenom patientens rörelsemönster med syfte att upptäcka ogynnsamt användande av kroppen, medvetandegöra detta för patienten samt erbjuda en åtgärdsplan som förbättrar rörelsemönstret. Rörelseanalys är ett bra redskap både för elitidrottaren som vill förbättra teknik, prestera bättre eller arbeta skadeförebyggande, likväl som för vardagsmotionären som vill hålla igång med bättre hälsa som målsättning . Envisa överbelastnings skador eller återkommande problem från muskler, leder och ledband är något som ofta svarar bra på den här formen av analys och åtgärder, oavsett om de uppkommit vid träning eller i arbetslivet.

 • Akupunktur

  Akupunktur

  Akupunktur är en mer än 2000 år gammal terapeutisk metod för lindring av smärta och behandling av sjukdomar. Vid behandlingen används tunna nålar som sätts på akupunkturpunkter, oftast i muskulaturen, som finns över hela kroppen längs linjer som kallas meridianer. Vid manuell akupunktur ges stimuleringen genom att nålarna vrids för hand 1-3 gånger under behandlingstillfället. Elektroakupunktur innebär att nålarna istället kopplas till en el-stimulator med låg spänning.

 • Elektroterapi

  Elektroterapi

  Elektroterapi är ett samlingsnamn för behandling med elektricitet. Vi använder ultraljud (cirkulationsökning), TENS (smärtlindring), NMES (muskelstimulering), Rebox (svullnadsreducering) och elektroakupunktur (smärtlindring) som komplement till annan behandling.

  NMES finns också att hyra eller köpa på Metropolen

 • Kinesiologi tejpning

  Kinesiologi tejpning

  Tejpningsteknik som inte hindrar ledens rörlighet. Effekter: – Stimulerar muskler, leder och övrig vävnad – Behandlar värk/smärta och stelhet – Förbättrar muskelfunktion – Ökar cirkulation – Lindrar smärta.

  K-tejp säljs på Metropolen

 • McKenzie

  McKenzie

  McKenzie (MDT, Mekanisk Diagnostik och Terapi) är en aktiv behandlingsform som bygger på specifika övningar och används som egenbehandling för patienter med smärta påverkad av rörelser och hållning.

 • Medicinsk Laser

  Medicinsk Laser

  Behandling med laser påverkar cellfunktionen och stimulerar kroppens eget immunförsvar. Metropolens laser, GaAs-lasern (904nm, infrarött-osynligt ljus), ger bäst effekt för problem av djupare slag, såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor.

  För mer information, se Irradia

 • Nervmobilisering

  Nervmobilisering

  Behandlingen syftar till att återställa rörlighet och funktion av nervvävnaden genom att använda lugn, upprepad och kontrollerad böj- och sträckbehandling av nerven. Detta ökar nervens glidförmåga och cirkulation med muskelavslappning och minskad smärta som följd.

 • Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

  Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

  Fysioterapeuterna på Metropolen har utbildning i Ortopedisk Manuell Terapi, ett specialistområde inom fysioterapin som syftar till att undersöka och behandla besvär från rörelseapparaten (leder, muskler och nerver). Undersökningen utförs systematiskt och med manuella tekniker. Utifrån patientens sjukdoms historia, funktion och undersökningsfynd upprättas i samråd med patienten en behandlingsplan.

  Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande åtgärder. De manuella behandlingstekniker som används kan vara ledmobilisering, avlastande traktion, muskeltöjning, nervmobilisering eller manipulation. Den manuella behandlingen kompletteras oftast med rehabiliterande träning, elektroterapi eller tejpning.

 • Rehabiliteringsträning

  Rehabiliteringsträning

  Vid besvär från rörelseapparaten kan rehabiliterande träning vara ett sätt att komma tillrätta med problemen. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att träning minskar smärta och förbättrar funktionen i muskulatur och leder, samt förebygger återfall.

  Rehabiliterande träning innebär att övningarna i träningsprogrammet anpassas efter den funktionsnedsättning som individen har. Denna anpassning sker i samråd med fysioterapeuten och gäller både valet av övningar, antalet repetitioner, belastning och hur ofta man ska träna.

  Medicinsk Tränings Terapi – MAQ – Muscle Action Quality – JEMS – Redcord – Balans och koordinationsträning i olika svårighetsgrader

 • The Mulligan Concept

  The Mulligan Concept

  Mobilisering via manuella rörelsetekniker för muskel- och ledbesvär för att återfå rätt position i leden.