Företaget

Sedan 1989


Metropolen startade sin verksamhet 1989 på Storgatan 34 i den gamla biografen Metropols lokaler. 2011 flyttade företaget till nuvarande adress, Skiftesvägen 3 i Odenskog.

Vår största uppdragsgivare är Region Jämtland Härjedalen. Samarbetet med ett flertal försäkringsbolag har ökat de senaste åren, och vi tar nu emot ett stort antal kunder med privat sjukvårdsförsäkring.

Praktiken har även ett samarbetsavtal med Medicin Direkt avseende IdrottsMedicinsk Mottagning, på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen.

Ägare till företaget är fysioterapeuterna Torsten Larsson och Inger Bjernestedt, vilka båda har varit delägare från det att Metropolen startades.

Vi erbjuder

Rehabilitering


Metropolen erbjuder rehabilitering för återgång till arbete, idrott och vardagsfunktion. På Metropolen arbetar sju fysioterapeuter / sjukgymnaster, en massör och träningsinstruktör, en MICA anställd personal samt resurs för administration och driftsunderhåll.

Hos oss får Du ta del av den senaste kunskapen inom rehabilitering av besvär från rygg, leder och muskler, samt efter ortopediska operationer och idrottsskador. Våra medarbetare har en gedigen utbildning och erfarenhet. Vidareutbildning samt utbyte av kunskaper och färdigheter sker kontinuerligt.

Metropolens träningshall är utrustad för att möta de behov som finns vid rehabiliteringsträning och gymträning.

ENGAGEMANG

BISTÅND O MILJÖ

Metropolen stöder sedan lång tid tillbaka olika välgörenhetsprojekt

Utdanningshjelpen

Från julen 2012 stöds Utdanninghjelpen (Utbildningshjälpen) vilket är en norsk frivilligorganisation som ger bistånd i form av hjälp till utbildning för barn och unga i Kenya, Moçambique, Ghana, Etiopien och Palestina! Sedan starten 2006, har organisationen växt explosionsartat och ekonomiska möjligheter ges idag till 104 elever.
– Vi vill att alla ska ges möjlighet
image
image

Plan International

Från år 2000 har Metropolen via Plan International ett fadderbarn på Dominikanska Republiken.
– För och med barn

Plan International

Från år 2000 har Metropolen via Plan International ett fadderbarn på Dominikanska Republiken.
– För och med barn
image

Miljö

Metropolen eftersträvar att i alla delar av verksamheten ta hänsyn till miljö och hållbarhetsfrågor; vi källsorterar, köper Fairtrade kaffe och i möjligaste mån ekologisk frukt och dagligvaror.
– I stort och i smått
image