Kundenkät 2017

Av Torsten 2018-01-14 · Kategori

Vi är verkligen glada för resultatet av årets Kundenkät November 2017.

Det sammanvägda resultatet visas i ett kvalitetsindex som kallas Upplevd Kvalitet och anges i intervallet 0-100 där 100 är maximal poäng.

På Behandling och Bemötande nådde vi ända till 94 respektive 96.

Tack till alla som deltagit!!!