Av Torsten 2017-10-03 · Kategori

Vår fysioterapeut Karin Holmberg har påbörjat en Master i Fysioterapi med inriktning på Ortopedisk Manuell Terapi på Luleå Tekniska Universitet.

Utbildningen är en distansutbildning på halvfart som sträcker sig över fyra år med examen vårterminen 2021. I utbildningen ingår 5 kurser inom Fysioterapi ortopedisk manuell terapi med såväl teoretisk fördjupning som metodskolning och auskultationer som varvas med ämnesinriktad teori- och metodskolning inom vetenskaplig metodik. Under det fjärde året skrivs det avslutande examensarbetet om 30 högskolepoäng.

Mer om Karin

Länk till Utbildningen